Odluka

Odluka o zahtevu za uvodjenje privremenih mera u Predmetu br. KI 73/09 – Mimoza Kusari – Lila protiv Centralne izborne komisije

br. predmeta KI 73/09

podnosiocu: Mimoza Kusari-Lila

Preuzimanje:

Podnosilac zahteva je podnela zahtev kojim traži ocenu ustavnosti i zakonitosti odluke Centralne izborne komisije (CIK), koja je, po njoj, certifikovala izborne rezultate, ne čekajući rezultat svih žalbi koje su podnete pri Vrhovnom sudu od strane njenog političkog subjekta, nakon njihovog odbacivanja od strane Izborne komisije za žalbe i podneske (IKŽP), Ona pretenduje da joj je ovom odlukom CIK-a povređeno pravo izbora i učešća, kao i sudska zaštita prava, Istovremeno, podnosilac zahteva je tražila uvođenje privremene mere kojom je tražila poništenje izbornih rezultata u Opštini Đakovica, na glasačkim mestima na kojima je kršen izborni proces, međutim Ustavni sud je odbacio isti jednom ranijom odlukom, Ustavni sud je odlučio da odbija zahtev podnosioca ka neprihvatljivim, budući da u toj proceduri imenovana traži zaštitu njenih individualnih prava, o čemu ona treba da iscrpljuje sva pravna sredstva, a ona to nije uradila, Sud podseća da član 119, Zakona o opštim izborima omogućava svakoj osobi koja ima zakonski interes u jednom pitanju unutar jurisdikcije IKŽP da podnosi žalbu, dok su ta sredstva korišćena od strane političkog subjekta podnosioca, koji je apelovao pri IKŽP-u i Vrhovnom sudu, a ne ona kao individua, kao što se pojavljuje, pri Ustavnom sudu, Shodno tome, bazirajući se na to, Sud je odlučio da zahtev podnosioca proglasi neprihvatljivim zbog ne iscrpljenja pravnih sredstava

podnosiocu:

Mimoza Kusari-Lila

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o privremenoj meri

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni