Rešenje o neprohvatljivosti

Sevdail Avdyli protiv Presude A. Br. 533/2006 od 11. septembra 2006. godine i Presude A. Br. 353/2003 od 2. decembra 2006. godine Vrhovnog suda

br. predmeta KI 13/09

podnosiocu: Sevdail Avdyli

Preuzimanje:

Podnosilac zahteva je podneo zahtev protiv presude Vrhovnog suda Kosova kojom je potvrđena odluka Ministarstva za rad i socijalno staranje i odluka Centra za socijalni rad Opštine Podujevo da se podnosiocu ukida pravo na invalidsku penziju i pravo na socijalnu pomoć, Podnosilac pretenduje da su mu takvom odlukom povređena njegova prava na invalidsku penziju i socijalnu pomoć, ne specifikujući nijednu ustavnu odredbu, Ustavni sud je odlučio da odbija zahtev kao neprihvatljiv jer je podnet nakon isteka roka od četiri meseci predviđenog Zakonom o Ustavnom sudu, Istovremeno, Sud je našao da i ukoliko bi sud proširio svoj autoritet da razmatra zahtev, Sud bi odbio zahtev kao neprihvatljiv, uz obrazloženje da su podnosiocu pružene mnoge mogućnosti da prijavi slučaj i da osporava tumačenje zakona, Dalje, Sud je ocenio da nije našao dokaza da su administrativne procedure kojima je podvrgnut podnosilac bile nepravilne ili da su bile arbitrarne, Konačno, Sud je naglasio da podnosilac nije pružio neki dokaz prima facie kojim bi dokazao povredu njegovih ustavnih prava

podnosiocu:

Sevdail Avdyli

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni