Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude Rev. br. 222/2015 Vrhovnog suda Kosova od 19. avgusta 2015. godine

br. predmeta KI 05/16

podnosiocu: Gani Govori

Preuzimanje:
podnosiocu:

Gani Govori

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni