Odluka

Ocena ustavnosti člana 14. stava 1. tačke 6, cl. 22, 24, 25. i 27. Zakona o pravima i odgovornostima poslanika, br. 03/L-111 od 4. juna 2010. godine.

br. predmeta KO 119/10

Preuzimanje:
Sažetak

Podnosilac zahteva je podneo zahtev za ocenu ustavnosti člana 14, stav 1,6, kao i članova 22, 24, 25, i 27, Zakona o pravima i odgovornostima poslanika, On pretenduje da ovi članovi ovog zakona omogućuju poslanicima Skupštine da realizuju penzije koje su povoljnije od bilo koje druge penzijske pridobiti ostalih građana, i kao takvi nisu u skladu sa proklamovanim vrednostima ustavnog poretka, koji se bazira na načela demokratije, ne diskriminacije i socijalne pravde, Konačno, Narodni advokat je tražio da se uvede jedna privremena mera da bi se obustavila dalja primene ovog zakona do meritornog rešavanja slučaja, Ustavni sud je odlučio da odobri uvođenje privremenih mera u trajanju od tri meseci, obustavljajući odmah primenu osporenog zakona, uz obrazloženje da je podnosilac podneo dovoljno ubedljivih dokaza da primena ovog zakona može da rezultuje sa nenadoknadivim štetama i da je ova privremena mera od javnog interesa

podnosiocu:

Ombudsman Republike Kosova

Vrsta zahteva:

KO - Zahtev državnih organa

Vrsta akta:

Odluka

Povreda ustavnih prava

Član 24 - Jednakost pred Zakonom, Ĉlan 7 - Vrednosti, Ĉlan 74 - Vršenje Funkcije

Odluka o privremenoj meri

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni