Rešenje o neprohvatljivosti

Malush Sopa, Sedat Kuqi, Fazli Morina, Rrahman Kabashi i Liman Gashi protiv Nepoznatog javnog organa

br. predmeta KI 08/11

podnosiocu: Malush Sopa, Sedat Kuqi, Fazli Morina, Rrahman Kabashi i Lim

Preuzimanje:

Podnosioci su podneli zahtev na osnovu člana 113.7 i 21.4. Ustava Kosova, navodeći da su njihova ustavna prava i slobode prekršena odlukom Posebne Komore Vrhovnog suda Kosova, kojom je potvrđena odluka Kosovske Agencije za Privatizaciju u vezi sa privatizacijom društvenog preduzeća “Suhareka” u Suvoj Reci. Podnosiocu su naveli da je Posebna Komora Vrhovnog suda prekršila njihova prava i slobode garantovana između ostalog članom 23, 24, 31, 32, 44, 53, 54, 84.6, 102, 103, 104, i 119. Ustava Kosova.

Sud je našao da je zahtev podnosilaca neprihvatljiv na osnovu pravila 36 Poslovnika o radu, zato što podnosioci između ostalog nisu, kao prvo, poštovali načelo subsidiariteta koji podrazumeva iscrpljenje jednim za drugim pravnim sredstvima. Sud je isto tako opravdao svoju odluku naglašavajući da podnosioci nisu precizirali koja prava i slobode su im prekršena i koji je konkretan akt organa vlasti koji podnosioci osporavaju. Citirajući odluku ESLJP, Scordino protiv Italije, Sud je u nastavku obrazložio da podnosioci nisu potkrepili dokazima navode o kršenju ustavnih prva i sloboda. Zbog gore navedenih razloga, Sud je odlučio da odbije zahtev podnosilaca kao neprihvatljiv.

podnosiocu:

Malush Sopa, Sedat Kuqi, Fazli Morina, Rrahman Kabashi i Lim

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Nisu iscrpljena pravna sredstvaNisu iscrpljena pravna sredstva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

administrative