Rešenje o neizvršenju

Ćemailj Kurtiši protiv Skupštine opštine Prizren

br. predmeta KO 01/09

podnosiocu: Qemajl Kurtishi

Preuzimanje:

Podnosilac, zamenik predsedavajućeg Skupštine opštine za zajednice u Prizrenu, podneo je zahtev kojim napada član 7, Statuta Opštine o emblemi Opštine, koji sadrži kuću Prizrenske lige, godinu 1878, i natpis “Prizren”, pretendirajući da procedure predviđene zakonom nisu poštovane, da nisu uzeti u obzir zahtevi i primedbe zajednica u vezi sa emblemom i da taj emblem ne reflektuje multietničnost ove opštine, On pretenduje da su ostalim ne većinskim zajednicama u ovoj opštini kršena ustavna prava o ravnopravnosti pred zakonom, za očuvanje, zaštitu i razvoj njihovog identiteta, da je kršen Zakon o lokalnoj samoupravi i Zakon o zaštiti i promovisanju prava zajednica, Ustavni sud je odlučio da, kada je Opština odlučila da objavljuje emblem u kome uz kuća u Prizrenske lige stoji godina 1878, oni su promovisali albansko nasleđe i tradiciju, a da nije posvećena pažnja drugim zajednicama, kršeći na taj način prava ne većinskih zajednica, Dalje, Ustavni sud je odlučio da član 7, ove opštine nije u skladu sa Ustavom i naložio je Opštini Prizren da isti menja, kako bi bio u skladu sa Ustavom

podnosiocu:

Qemajl Kurtishi

Vrsta zahteva:

KO - Zahtev državnih organa

Vrsta akta:

Rešenje o neizvršenju

Povreda ustavnih prava

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni