Rešenje

Ocena ustavnosti rešenja Rev. br. 276/2017 Vrhovnog suda Kosova od 8. februara 2018. godine

br. predmeta KI 66/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI66/18, podnosilac zahteva: Sahit Muçolli, ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Kosova Rev. br. 276/2017 od 8. februara 2018. godine

KI66/18, rešenje o neprihvatljivosti, usvojeno 29. oktobra 2018. godine, objavljeno xxx

Ključne reči: individualni zahtev, upravni postupak, zahtev očigledno neosnovan, neprihvatljiv zahtev

Podnosilac zahteva je navodio da mu pripada pravo da mu se isplate dva lična dohotka za mesece koje je radio nakon što je dostigao starosne godine za odlazak u penziju i da tako nešto redovni sudovi nisu uspeli da utvrde.

Sud je podnosiocu zahteva pružio priliku sprovođenja postupka na osnovu načela kontradiktornosti i tokom različitih faza postupka on je mogao da podnese argumente i dokaze koje je smatrao relevantnim za njegov slučaj. Podnosilac zahteva nije uspeo da potkrepi tvrdnje da su relevantni postupci na bilo koji način bili nepravični i proizvoljni i da su osporenim odlukama povređena prava o slobode garantovane Ustavom.  Sud je utvrdio da je zahtev neprihvatljiv i očigledno neosnovan.

podnosiocu:

Sahit Muçolli

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni