Rešenje

Ocena ustavnosti člana 22. stav 3 Zakona br. 05/L-118 o izmenama i dopunama Zakona br. 04/L-139 o izvršnom postupku u vezi sa članom 247. Zakona br. 04-L/139 o izvršnom postupku

br. predmeta KI 169/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI169/18, Podnosilac: Privatni izvršitelj Sefer Sh. Arifi, Ocena ustavnosti člana 22 stav 3 Zakona br. 05/L-118 o Izmenama i Dopunama Zakona br. 04/L-139 o Izvršnom Postupku a u vezi sa članom 247 Zakona 04-L/139 o Izvršnom Postupku

KI169/18, Rešenje od 22 jula 2019, objavljeno dana 14 avgusta 2019.

Ključne reči: neovlašćena strana,

Podnosialc zahteva je podneo zahtev pred Sudom po postupcima predviđenim u članu 113 stav 8 Ustava (incedentalna kontrola) i tražeći ocenu ustavnosti člana 22 stav 3 Zakona br. 05/L-118 o Izmenama i Dopunama Zakona br. 04/L-139 o Izvršnom Postupku a u vezi sa članom 247 Zakona 04-L/139 o Izvršnom Postupku.

Podnosilac zahteva je tvrdio da primena člana 22 stava 3 Zakona o Izmenama i Dopunama Zakona o Izvršnom Postupku je u suprotnosti sa članom 247 Zakona o Izvršnom Postupku. Ova kontradikcija članova, po podnosiocu zahteva: i) diskriminiše dužnika kao stranu u postupku zato što se dužnik materijalno oštećuje u velikoj meri i ii) kao posledica ove diskriminacije, isti je protivustavan.

Ustavni Sud, uzimajući u obzir činjenicu da je podnosilac zahteva podneo svoj zahtev zasnivajući ga članu 113 stav 8 Ustava, pre svega je ocenio da li je podnosilac zahteva ovlašćena strana.

S tim u vezi, Sud je, pozivajući se na Ustav, Zakon o Sudovima i Zakon o Izvršnom Postupku, naglasio da podnosilac zahteva nije “sud”, i činjenica da “radnje u izvršnom postupku koje je preduzeo Sud su zakonski validne kao da su iste preduzete od strane izvršioca koji nastavlja sa izvršenjem”, ne podrazumevaju da je podnosilac zahteva deo sudskog sistema.

Sud je takođe naglasio da Ustav jasno precizira da se sudska vlast u Republici Kosova vrši od strane soduva, a Zakon o Sudovima određuje koji sudovi čine sudski sistem na Kosovu.

Samim tim, Sud je uvtrdio da navedeni zahtev nije podnet od strane “suda” u smislu člana 113.8 Ustava, i zbog toga, podnosilac nije ovlašćena strana.

podnosiocu:

Privatni izvršitelj - Sefer Sh. Arifi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje