Filtro:

Arkivi

Filtro:
01/04/2022

NJOFTIM PËR ZGJATJE TË KONKURSIT

Afati:07/04/2022
15/09/2021

Specialist i Shërbimeve Gjuhësore

Afati:22/09/2021
12/07/2021

Këshilltar i Lartë Kushtetues Juridik

Afati:26/07/2021
26/10/2020

Drejtor i Njësisë së Prokurimit

Afati:30/10/2020