Filtro:

Arkivi

Filtro:
12/07/2021

Këshilltar i Lartë Kushtetues Juridik

Afati:26/07/2021
26/10/2020

Drejtor i Njësisë së Prokurimit

Afati:30/10/2020
29/03/2019

Zyrtar për bibliotekë

Afati:12/04/2019
01/04/2019

Këshilltar i Lartë Kushtetues Juridik

Afati:05/04/2019