Saopštenje

01.11.2018

Tokom oktobra 2018. godine, u Ustavnom sudu:

• održane su 8 veća za razmatranje
• održane su 2 plenarne sednice
• razmatrani/rešeni su 8 zahteva

Tokom oktobra 2018. godine, na veb stranici Suda su objavljene (2) Rešenja:

• Br. predmeta: KI 62/18
Podnosilac zahteva: Nadlije Gojani
Rešenje

• Br. predmeta: KI 112/17
Podnosilac zahteva: Deno Denović
Rešenje