Studenti Pravnog fakulteta u posetu Sudu

05.04.2018

Grupa studenata Pravnog fakulteta Univerziteta “Hasan Prishtina” u Prištini je posetila Ustavni sud Republike Kosovo u sredu, 4. aprila 2018. godine.

Studente su na sastanku dočekali glavni pravni savetnik Ustavnog suda, g. Sevdail Kastrati, i mlađi pravni savetnik, gđa Anita Çavdarbasha.

Savetnik Kastrati j na sastanku upoznao studente sa načinom funkcionisanja i nadležnostima Ustavnog suda u okviru državnog sistema Kosova, načinom izbora sudija Suda i procesom odlučivanja. Detaljnije objašnjenje je posvetio i primeni jurisprudencije Evropskog suda za ljudska prava u ustavnom sistemu Kosova i ovlašćenim stranama za podnošenje zahteva Ustavnom sudu.

Savetnik Çavdarbasha je zatim obavestila studente o fazama obrade i razmatranja podnetih zahteva, ujedno pružajući opšte statističke informacije u vezi sa brojem razmotrenih zahteva i etničkom pripadnošću podnosilaca.

Studenti su izrazili interesovanje i o odnosu Ustavnog suda sa sudovima drugih nivoa u zemlji, uslovima prihvatljivosti zahteva i vremenskim rokovima za njihovo razmatranje.