Osnovci su posetili Sud na Dan ljudskih prava

11.12.2018

Učenici osmog razreda Osnovne škole „Qamil Batalli“ u Prištini posetili su Ustavni sud u ponedjeljak, 10. decembra 2018. godine.

Na sastanak su primljeni od strane prvog glavnog pravnog savetnika Suda, g. Sevdail Kastrati, i direktora Kancelarije za komunikaciju i informisanje, g. Veton Dule.

Savetnik Kastrati je upoznao učenike glavnog grada sa dosadašnjim radom Ustavnog suda, njegovom organizacionom strukturom i nadležnostima koje ima ova institucija za zaštitu ustavnosti i ljudskih prava u zemlji.

Priroda podnetih zahteva sa povredom ljudskih prava, najčešće povrede ljudskih prava od strane javnih organa, najvažnije odluke Ustavnog suda i najteži slučajevi koje je do sada razmatrao ovaj sud, samo su neka od pitanja koja su postavili učenici osnovne škole “Qamil Batalli”.

Poseta učenika je realizovana povodom 70. godišnjice Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, usvojene od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 10. decembra 1948. godine, drugačije poznata i kao Dan ljudskih prava.