Rešenje

Ocena ustavnosti rešenja Rev. br. 76/2017 Vrhovnog suda Kosova od 3. maja 2017. godine

br. predmeta KI 27/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI27/18, podnosioci zahteva: Sinan Thaqi i Hasan Thaqi, Ocena ustavnosti rešenja Rev. br. 76/2017 Vrhovnog suda Kosova od 3. maja 2017. godine

KI27/18, rešenje o neprihvatljivosti, usvojeno 22. novembra 2018. godine, objavljeno 27.12.2018

Ključne reči: individualni zahtev, zakonski rok, parnični postupak, neprihvatljiv zahtev

Podnosioci zahteva se tvrdili da su im odlukama redovnih sudova povređena prava garantovana članovima 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i 46. [Zaštita imovine] Ustava.

Nakon razmatranja sadržaja zahteva, Sud je primetio da ne može da razmatra navode o pravilnom sudskom suđenju i zaštiti imovine pokrenute od strane podnosilaca zahteva pošto nije ispunjen rok od 4 (četiri) meseca, propisan u članu  49. Zakona. Shodno tome, zahtev podnosioca je proglašen neprihvatljiv, jer je podnet van zakonskog roka od 4 (četiri) meseca.

podnosiocu:

Sinan Thaqi dhe Hasan Thaqi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni