Rešenje

Ocena ustavnosti presude ARJ-UZVP. br. 28/2017 Vrhovnog suda Kosova od 26. aprila 2017. godine

br. predmeta KI 96/17

Preuzimanje:
Sažetak

KI96/17, podnosilac zahteva: Agron Çerreti, ocena ustavnosti presude  ARJ-UZVP. br. 28/2017 Vrhovnog suda Kosova od 26. aprila 2017. godine

 KI96/17, rešenje od 13. marta 2018. godine, objavljeno 10. maja 2018. godine

Ključne reči: zahtev očigledno neosnovan, pravo na pravično i nepristrasno suđenje

Podnosilac zahteva je bio zaposlen kao prevodilac u Osnovnom tužilaštvu u Prizrenu. On je osuđen za krivično delo i kada je pozvan da služi kaznu zatvora radi izdržavanja kazne, podnosilac zahteva je od Sekretarijata kancelarije poslodavca tražio kombinaciju godišnjeg odmora, odsustva za radno iskustvo i neplaćenog odsustva. Nakon odobravanja godišnjeg odmora i odbijanja neplaćenog odsustva od strane poslodavca, podnosilac zahteva je podneo novi zahtev za neplaćeni odmor, tvrdeći da mu je potreban ovaj odmor kako bi se brinuo o svojoj supruzi i deci, ali je njegov zahtev odbijen uz obrazloženje da je bio lažan, jer je podnosilac zahteva zapravo izdržavao kaznu zatvora.

S obzirom da se podnosilac zahteva nije pojavio na poslu, a nije se pojavio ni na sednici Disciplinske komisije, iako je pozvan, Disciplinska komisija poslodavca mu je prekinula radni odnos. Nakon internih žalbenih postupaka, podnosilac zahteva se žalio pred redovnim sudovima, a njegova žalba je bila neuspešna. Konačno, Vrhovni sud je obrazložio da je prekid radnog odnosa izvršen u skladu sa zakonskim odredbama.

Podnosilac zahteva je u Ustavnom sudu, inter alia, tvrdio da je Vrhovni sud povredio Ustav, zato što nije uzeo u obzir činjenicu da je Kancelarija glavnog državnog tužioca bila u potpunosti obaveštena o odsustvu podnosioca predstavke da izdržava kaznu zatvora.

Sud je, analizirajući navode podnosioca zahteva, podsetio da nije zadatak Ustavnog suda da se bavi činjeničnim ili pravnim greškama koje su navodno počinili redovni sudovi.

Sud je utvrdio da podnosilac zahteva nije podneo nikakve prima facie dokaze, niti je potkrepio svoje navode kako bi dokazao kako je i zašto Vrhovni sud povredio njegova prava na jednakost pred zakonom i pravično i nepristrasno suđenje garantovano Ustavom i EKLjP-om, i kao rezultat toga, proglasio zahtev kao neprihvatljiv, jer je očigledno neosnovan na ustavnoj osnovi.

podnosiocu:

Agron Çerreti

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni