Njoftim

01.11.2022

Gjatë muajit tetor 2022, në Gjykatën Kushtetuese:

• janë mbajtur 3 seanca shqyrtuese
• janë mbajtur 21 kolegje shqyrtuese
• janë shqyrtuar/zgjidhur 21 kërkesa

Në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (11) Aktvendime:

• Nr. i lëndës: KI 125/22
Parashtrues: Hakif Alshiqi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 94/22
Parashtrues: Vejsel Rugova
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 58/22
Parashtrues: Avni Ndrecaj
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 225/21
Parashtrues: N.T. Spahia Petrol
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 44/22
Parashtrues: Agjencia Kosovare e Privatizimit
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 26/21
Parashtrues: Ahmet Imami, Eroll Imami dhe Renan Imami
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 81/22
Parashtrues: Mursel Gashi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 64/22
Parashtrues: “Vatani” sh.p.k.
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 06/22, KI 11/22 dhe KI 12/22
Parashtrues: Fatlum Shabani, Emin Rahimi dhe Jeton Ramadani
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 217/21
Parashtrues: Enver Zhjeqi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 222/21
Parashtrues: Veton Berisha
Aktvendimi