Njoftim për medie

01.08.2014

Të enjten, më 21 gusht 2014, në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës do të mbahet seanca dëgjimore publike, në të cilën do të shqyrtohet kërkesa KO119/14, që për objekt të shqyrtimit ka: “Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Vendimit Nr. 05-V-001, të votuar nga 83 deputetë të Kuvendit të Republikës së Kosovës, për zgjedhjen e Kryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të 17 korrikut 2014”. 
 
Në këtë seancë publike janë ftuar për të marrë pjesë parashtruesi i kërkesës, si dhe përfaqësuesit zyrtar të 14 subjekteve të tjera politike në Kuvendin e Kosovës.

Seanca publike do të fillojë në orën 10:00. Dyert e Gjykatores për pranimin e qytetarëve dhe të medieve të interesuara do të hapen në orën 09:30.