Njoftim

01.11.2019

Gjatë muajit tetor 2019, në Gjykatën Kushtetuese:

• është mbajtur 1 seancë plenare
• janë mbajtur 11 kolegje shqyrtuese
• janë shqyrtuar/zgjidhur 11 kërkesa

Në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (1) Aktgjykim, (23) Aktvendime dhe (2) Vendime:

• Nr. i lëndës: KI 96/19
Parashtrues: Ðeljalj Kazagić
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 64/19
Parashtrues: Ejup Koci
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 95/19
Parashtrues: Ruzhdi Bejta
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 88/18
Parashtrues: Hysnije Dedinca
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 155/18
Parashtrues: Benson Buza
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 147/18
Parashtrues: Arbër Hadri
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 127/18
Parashtrues: Tush Kolgjeraj
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 97/19
Parashtrues: Gëzim Sadrijaj, Gazmend Sadrijaj dhe Hidajete Sadrijaj
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 69/18
Parashtrues: N.T.SH „Dilloni Benz“
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 21/18
Parashtrues: Jakup Siqani
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 10/18
Parashtrues: Fahri Deqani
Aktgjykimi

• Nr. i lëndës: KI 118/18
Parashtrues: Eco Construction sh.p.k.
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 49/19
Parashtrues: Limak Kosovo International Airport SH.A., “Adem Jashari”
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 141/18
Parashtrues: Budimir Ristić
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 83/18
Parashtrues: Ivica Milošević
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 52/19
Parashtrues: Drilon Sadriu
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 24/19
Parashtrues: Valon Miftari
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 72/19
Parashtrues: Amir Hamza
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 36/19
Parashtrues: Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 40/19
Parashtrues: Kujtim Shabani, Lulëzim Shabani, Luljeta Shabani dhe Alije Shabani
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 10/19
Parashtrues: Besarta Maloku
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 94/19
Parashtrues: Sadik Abazi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 46/19
Parashtrues: Naser Husaj
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 67/19
Parashtrues: Hajrije Rina Zhitija Ajeti
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 91/18
Parashtrues: Njazi Gashi, Lirije Sadikaj, Nazife Hajdini-Ahmetaj dhe Adriana Rexhepi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 108/18
Parashtrues: Blerta Morina
Aktvendimi