Njoftim

01.07.2019

Gjatë muajit qershor 2019, në Gjykatën Kushtetuese:

• janë mbajtur 3 seanca plenare
• janë mbajtur 18 kolegje shqyrtuese
• janë shqyrtuar/zgjidhur 21 kërkesa

Në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (1) Aktgjykim, (15) Aktvendime dhe (1) Vendim:

• Nr. i lëndës: KI 167/18
Parashtrues: Limak Kosovo International Airport SH.A., “Adem Jashari”
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 165/18
Parashtrues: Limak Kosovo International Airport SH.A., “Adem Jashari”
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 164/18
Parashtrues: Limak Kosovo International Airport SH.A., “Adem Jashari”
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 128/18
Parashtrues: Limak Kosovo International Airport SH.A., “Adem Jashari”
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 21/19
Parashtrues: Pjetër Boçi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KO 43/19
Parashtrues: Albulena Haxhiu, Driton Selmanaj dhe tridhjetë deputetë të tjerë të Kuvendit të Republikës së Kosovës
Aktgjykimi

• Nr. i lëndës: KI 203/18
Parashtrues: Afrim Salihu
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 199/18
Parashtrues: Hajriz Haxholli
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 140/17
Parashtrues: Merita Dervishi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 206/18
Parashtrues: Fatos Deva
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 13/19
Parashtrues: Fevzi Hajdari
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 44/18
Parashtrues: “Mega Shop”
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 105/17
Parashtrues: Pashk Mirashi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 22/19
Parashtrues: Sabit Ilazi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 186/18
Parashtrues: Deljalj Kazagic
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 177/18, KI 182/18 dhe KI 191/18
Parashtrues: Rrahman Halili, Gani Bekteshi dhe Xhevat Shala
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 168/18
Parashtrues: Gazmend Jakupi
Aktvendimi