Njoftim

03.01.2019

Gjatë muajit dhjetor 2018, në Gjykatën Kushtetuese:

• janë mbajtur 8 kolegje shqyrtuese
• janë mbajtur 3 seanca plenare
• janë shqyrtuar/zgjidhur 8 kërkesa

Në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (3) Aktgjykime, (16) Aktvendime dhe (2) Vendime:

• Nr. i lëndës: KI 150/16
Parashtrues: Mark Frrok Gjokaj
Aktgjykimi

• Nr. i lëndës: KI 68/18
Parashtrues: Asllan Veseli
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 49/18
Parashtrues: Ilmi Sopa
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 47/17
Parashtrues: Selvete Aliji
Aktgjykimi 

• Nr. i lëndës: KI 120/18
Parashtrues: Arian Lluka
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 27/18
Parashtrues: Sinan Thaqi dhe Hasan Thaqi
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 142/18
Parashtrues: Luan Ibrahimi
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KO 84/18
Parashtrues: Albin Kurti dhe 11 deputetë të tjerë të Kuvendit të Republikës së Kosovës
Aktgjykimi 

• Nr. i lëndës: KI 121/18
Parashtrues: Gëzim Murati
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 91/17
Parashtrues: Enver Islami
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 76/18
Parashtrues: Pjetër Boçi
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 71/18
Parashtrues: Kamer Borovci, Mustafë Borovci dhe Avdulla Bajra
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 77/18
Parashtrues: Habib Osmani
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 72/18
Parashtrues: Shpejtim Zymeraj
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 80/16
Parashtrues: Kompania Shinto-Petar Shindov
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 66/18
Parashtrues: Sahit Muçolli
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 74/18
Parashtrues: Gëzim Murati
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 64/18
Parashtrues: Hasan Maxhuni
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 53/18
Parashtrues: Hajri Ramadani
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 39/17
Parashtrues: Milorad Pešić
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KO 79/18
Parashtrues: Presidenti i Republikës së Kosovës
Aktvendimi