Kabul

Yakova Belediye Mahkemesi P.nr.74/2002 sayılı kararı ile İpek Bölge Mahkemesi Ap.nr.78/07 sayılı kararına karşı

Başvuru No KI 04/09

Indir:
Başvurucu:

Spartak Dervishi

Başvuru Türü:

KI - Bireysel Başvuru

Karar Türü:

Kabul

Başvuru açıkça temelden yoksundur

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Ceza Usulü