Mahkeme Kararı

Kosova Mülkiyet Davaları Komisyonunun KKPK/D/R/230/2014 sayı ve 13 Mart 2014 tarihli kararının uygulanmaması hakkında anayasal denetim başvurusu

Başvuru No KI 90/16

Başvurucu:

Branislav Jokić

Başvuru Türü:

KI - Bireysel Başvuru

Karar Türü:

Mahkeme Kararı

İhlal Edilen Anayasal Haklar

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Medeni Usul