Mahkeme Kararı

Skenderay Belediyesi Kamu Çalışanları Şikayetleri Komisyonunun 112-158/1 sayı ve 12 Haziran 2008 tarihli kararının uygulanmaması hakkında anayasal denetim başvurusu

Başvuru No KI 10/17

Başvurucu: Sadije Shabani

Başvurucu:

Sadije Shabani

Başvuru Türü:

KI - Bireysel Başvuru

Karar Türü:

Mahkeme Kararı

İhlal Edilen Anayasal Haklar

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Medeni Usul