Kabul

Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığının 07/2015 sayı ve 31 Aralık 2015 tarihli Yöne tim Yönergesinin 4. madde 2 ve 3. fıkraları hakkında “anayasaya uygunluk ve meşruiyet” değerlendirmesine ilişkin denetim başvurusu

Başvuru No KO 95/16

Başvurucu: Slavko Simi ć ile Kosova Cumhuriyeti Meclisinin diğer 10 milletvekili

Başvurucu:

Slavko Simi ć ile Kosova Cumhuriyeti Meclisinin diğer 10 milletvekili

Başvuru Türü:

KO - Devlet Kurumu Başvurusu

Karar Türü:

Kabul

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Diğer