Mahkeme Kararı

Prizren Belediye Meclisi

Başvuru No KO 01/09

Başvurucu:

Qemajl Kurtishi

Başvuru Türü:

KO - Devlet Kurumu Başvurusu

Karar Türü:

Mahkeme Kararı

İhlal Edilen Anayasal Haklar

Madde 3 - Kanun Önünde Eşitlik, Madde 7 - Ddeğerler, Madde 58 – Devletin Sorumluluklari, Madde 59 - Topluluk ve Topluluk Mensuplarinin Haklari

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

İdari Usul