Kabul

Prizren Bölge Mahkemesinin Ac.nr. 35/2003 sayı ve 23 Haziran 2004
tarihli kararı hakkında anayasal denetim başvurusu

Başvuru No KI 99/16

Başvurucu: MuhamedAli Ceyşülmedine

Başvurucu:

MuhamedAli Ceyşülmedine

Başvuru Türü:

KI - Bireysel Başvuru

Karar Türü:

Kabul

Kanun yolları tüketilmemiştir

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Medeni Usul