Kabul

Prizren Bölge Mahkemesinin Ac. Nr. 540 sayı ve 8 Haziran 2009 tarihli kararına karşı

Başvuru No KI 53/09

Başvurucu: Avdi Kastrati

Başvurucu:

Avdi Kastrati

Başvuru Türü:

KI - Bireysel Başvuru

Karar Türü:

Kabul

Başvuru açıkça temelden yoksundur

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Medeni Usul