Kabul

Kosova Yüksek Mahkemesinin A.nr. 198/2009 sayı ve 17 Temmuz 2009 tarih ile Mia nr. 7/2009 sayı ve 27 Ağustos 2010 tarihli kararlarının Anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesi

Başvuru No KI 105/10

Başvurucu:

Muris Alomerovic

Başvuru Türü:

KI - Bireysel Başvuru

Karar Türü:

Kabul

Başvuru açıkça temelden yoksundur

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Medeni Usul