Kabul

Kosova Yüksek Mahkemesi Özel Dairesinin SCEL-08-0001 sayı ve 17 Haziran 2008 tarihli ile SCEL-08-0001 sayı ve 10 Eylül 2008 tarihli kararlarına karşı

Başvuru No KI 33/09

Indir:
Başvurucu:

Fillim Musa Guga

Başvuru Türü:

KI - Bireysel Başvuru

Karar Türü:

Kabul

Başvuru süre geçtikten sonra yapılmıştır

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Medeni Usul