Kabul

Kosova Yüksek Mahkemesi AP.Nr.495/2003 sayı ve 7 Nisan 2004 tarihli Hükmüne karşı

Başvuru No KI 20/09

Indir:
Başvurucu:

Petrit Morina

Başvuru Türü:

KI - Bireysel Başvuru

Karar Türü:

Kabul

Başvuru zaman bakımından Mahkeme’nin yargılama yetkisi dışındadır

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Ceza Usulü