Kabul

Kosova Yargı Kurulu Şartlı Tahliye Heyetinin PLKK 94/15 sayı ve 10 Aralık 2015 tarihli bildirimi hakkında anayasal denetim başvurusu

Başvuru No KI 160/15

Başvurucu: Nehat Kelaj

Başvurucu:

Nehat Kelaj

Başvuru Türü:

KI - Bireysel Başvuru

Karar Türü:

Kabul

Başvuru açıkça temelden yoksundur

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Ceza Usulü