Mahkeme Kararı

Kosova Mülkiyet Ajansı Davalarıyla İlgili Kosova Yüksek Mahkemesi Temyiz Heyetinin GSK-KPA-A-021/12 sayı ve 17 Ocak 2013 tarih, GSK-KPA-A-141/12 sayı ve 17 Nisan 2013 ile GSK-KPA-A-045/12 sayı ve 3 Ekim 2012 tarihli üç kararı ve Kosova Mülkiyet Başvuruları Komisyonun KPCC/D/A/211/2013 sayı ve 21 Ağustos 2013 tarih ve KPCC/D/C/216/2013 sayı ve 22 Kasım 2013 tarihli iki kararının yürütülmemesi hakkında anayasal denetim başvurusu

Başvuru No KI 65/15

Başvurucu: Tatjana Davila Ljubiša Mari? Zorica Kršenkovi? Zlatoj Jevti?

Başvurucu:

Tatjana Davila Ljubiša Mari? Zorica Kršenkovi? Zlatoj Jevti?

Başvuru Türü:

KI - Bireysel Başvuru

Karar Türü:

Mahkeme Kararı

İhlal Edilen Anayasal Haklar

Madde 31 - Adil ve Tarafsız Yargılanma Hakkı , Madde 46 - Mülkiyetin Korunması

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Medeni Usul