Kabul

Kosova Cumhuriyeti Meclisinin 03.V-165 sayı ve 17.09.2009 tarihli Kararının Anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesi

Başvuru No KI 33/10

Indir:
Başvurucu:

Aziz Sefedini

Başvuru Türü:

KI - Bireysel Başvuru

Karar Türü:

Kabul

Başvuru süre geçtikten sonra yapılmıştır

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

administrative