Kabul

Kosova İstinaf Mahkemesinin PA1.nr.1160/2012 sayı ve 12 Eylül 2013 tarihli kararı hakkında anayasal denetim başvurusu

Başvuru No KI 02/16

Başvurucu: Liridon Aliu

Başvurucu:

Liridon Aliu

Başvuru Türü:

KI - Bireysel Başvuru

Karar Türü:

Kabul

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Ceza Usulü