Kabul

05/L-120 sayılı Trepça Kanunu hakkında anayasal denetim başvurusu

Başvuru No KO 118/16

Başvurucu: Slavko Simi ć ile Kosova Cumhuriyeti Meclisinin diğer 10 milletvekili

Başvurucu:

Slavko Simi ć ile Kosova Cumhuriyeti Meclisinin diğer 10 milletvekili

Başvuru Türü:

KO - Devlet Kurumu Başvurusu

Karar Türü:

Kabul

Başvuru açıkça temelden yoksundur

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Diğer