Karar

04/L-093 sayı ve 12 Nisan 2012 tarihli Bankalar, Mikrofinans Kurumları ve Banka Dışı Finansal Kurumlar Yasası’nın 90, 95(1.6), 110, 111 ve 116. maddeleri hakkında anayasal denetim başvurusu

Başvuru No KO 97/12

Başvurucu:

Ombudsman

Başvuru Türü:

KO - Devlet Kurumu Başvurusu

Karar Türü:

Karar

Madde 46 - Mülkiyetin Korunması

İhtiyati tedbir kararı

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

İdari Usul