Basın Duyurusu

17.10.2012

Kosova Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Prof. Dr. Hajredin Kuçi, Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin Üçüncü Yargı Yılı töreni münasebetiyle Mahkeme Başkanı Prof. Dr. Enver Hasani’ye tebrik telgrafı göndermiştir.

Telgraf metni aşağıda sunulmuştur:

“Sayın Başkan Hasani,

Anayasa’nın denetim ve yorumlanması konusunda en yüksek merci olan Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin Üçüncü Yargı Yılı olan bugünde Kosova’da son yıllarda hukuk ve anayasanın üstünlüğüne sunulan hizmeti takdir etmek gerekir.

Çalışmaları ve gayretleriyle Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi bu üç yıllık süre içerisinde haklı olarak Anayasa Muhafızı sıfatına sahip çıkmıştır. 

Şahsınızın yönetiminde Mahkemenizin profesyonel üyeleri ve şahsınızın gayretli çalışmalarıyla Anayasa Mahkemesi Kosova’da önemli süreçleri ileri götürmüştür.

Mahkeme’nin çalışmasında en önemli mesele anayasal normlar, yasalar ve diğer hukuki hükümlerin nihai yorumlanması ile insan hak ve özgürlüklerinin temini ve korunması olmuştur.

Fakat Anayasa’nın yorumlanmasında Mahkeme Üyeleri’nin gösterdikleri gayret ve profesyonellik, bu kurumu Kosova Cumhuriyeti vatandaşları tarafından en çok saygı gösterilen bir organ haline getirmiştir.

Bu yıllarda Anayasa Mahkemesi’nin yaptığı emsalsiz çalışmalarını anımsayıp takdir ettiğimiz bugünde, bu Mahkeme’nin, Kosova Cumhuriyeti’nde kurumsal istikrar ve insan hak ve özgürlüklerinin korunmasını temin etmek için gelecekte de Anayasa’nın yorumlanmasında adanmışlığını ispatlamasını temenni ediyoruz.

En sonunda Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı olarak ülkemizde hukukun üstünlüğü gelişmesinin devamının temini için şahsımın Kosova Cumhuriyeti Hükümeti’nin diğer kurumlarıyla verimli işbirliğinin devamına ilişkin niyetimi bildirmeme müsaade buyurun.”