Basın Duyurusu

15.10.2012

Hukuk yargısı dahil olmak üzere kamu otoritelerince Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi kararlarına riayet edilmesi doğrultusunda Gilan bölge Mahkemesi’nin Ac. nr. 78/10 sayılı kararının gözden geçirilmesi ve dava esasına göre karar alınması talebine ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi’nin KI 104/10 sayılı başvurusu hakkındaki kararının uygulandığını Gilan Bölge Mahkemesi tarafından 12 Ekim 2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne bildirdiği kamuoyuna duyurulur.