Basın Duyurusu

14.11.2011

Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Enver Hasani, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY)’nin Küresel Miras Konferansı konulu yıllık toplantısına katılmak üzere 15 ve 16 Kasım 2011 tarihlerinde Hollanda Lahey’e seyahat edecektir.

Bu, Lahey Adalet Divanı tarafından düzenlenen ikinci konferans olup bu mahkemenin uluslararası insan hukuku ve insan haklarının geliştirilmesi üzerindeki etkisini tartışmak üzere devlet adamları ile uluslararası üne sahip hakim ve akademisyenlerin bir araya toplandığı masadır.

Başkan Hasani, Lahey Adalet Divanı Başkanı Bay Parick Robinson’ın davetlisi olarak konferansa katılmaktadır.