Basın Duyurusu

30.09.2011

Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin bugünden itibaren, alanında dünya büyükleri arasında yer alan WestLaw hukuk kaynakları ve veritabanı elektronik ağına erişimi sağlanmıştır.

Bu bilgiyi Mahkeme Başkanı Prof. Dr. Enver Hasani, WestLaw erişimine bir yıllık bağışın ana sponsoru olan Thomson/Reuters şirketi başkan yardımcısı Bay Thomas Leighton ile yaptığı görüşmeden sonra açıklamıştır.
Başkan Hasani, WestLaw bağışının, dünyadaki muadil mahkemelerin karşılaştıkları hukuk ve anayasa hukuku alanındaki araştırmalar konusunda Kosova Anayasa Mahkemesine büyük bir yarar sağlayacağını değerlendirmiştir.

Diğer yandan Bay Leighton, bölge ülkelerinin çok azında hukuk araştırmalarıyla ilgili böyle bir aracın bulunduğunu teyit etti.