Ustavni i Vrhovni sud na zajedničkoj radionici o ustavnim žalbama

05.10.2018

Ustavni sud Republike Kosovo je u saradnji sa Vrhovnim sudom Republike Kosovo i uz podršku Nemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ), organizovao radionicu na temu: „Ustavne žalbe i nedavna događanja u sudskoj praksi ESLJP-a“, koja je održana u Solunu, 4. i 5. oktobra 2018. godine.

Osnovna građanska i sudska prava, obavezujuća sila nacionalnog prava i odluka ustavnih sudova, kao i obavezujuća sila zakona i odluka Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP), bile su samo neke od tema o kojima se raspravljalo u diskusiji sprovedenoj između sudija i pravnih savetnika Ustavnog suda i Vrhovnog suda Kosova.

Uslovi prihvatljivosti ustavnih podnesaka, odgovarajući predmet ustavne žalbe, iscrpljivanje pravnih sredstava, rokovi za podnošenje žalbi i najnovije odluke ESLJP-a su takođe bile teme diskusije o kojima su učesnici radionice razmenili svoje stavove.

Moderator i jedan od glavnih govornika na radionici je bio predsednik sudskog veća Vrhovnog upravnog suda u Badenu-Württemberg u Nemačkoj, prof. dr Jan Bergmann, koji je ujedno i profesor javnog, ustavnog i evropskog prava na Univerzitetu u Štutgartu.