Ustavni i Vrhovni sud razmenili zajednička iskustva sa sestrinskim sudovima iz Albanije

18.05.2022

Sudije ustavnih sudova Republike Kosovo i Republike Albanije, zajedno sa sudijama Vrhovnog suda Republike Kosovo i Višeg suda Republike Albanije, razgovarale su dva dana zaredom i razmenjivale svoje profesionalne stavove u pogledu uloge i podele nadležnosti između jurisdikcije ustavnih sudova i redovnih sudova u svojim zemljama.

Predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Gresa Caka-Nimani je u svom uvodnom izlaganju istakla važnost profesionalne saradnje i međusobne razmene iskustava između kosovskih sudova i sestrinskih sudova iz Albanije. S druge strane, predsednica Ustavnog suda Republike Albanije, gđa Vitore Tusha je u svom uvodnom izlaganju naglasila važnost očuvanja nezavisnosti ustavne jurisdikcije i nezavisnosti sudske vlasti u obe zemlje.

 Nakon uvodnih izlaganja zamenika predsednika Višeg suda Albanije, g. Sokola Sadushija i zamenice predsednika Vrhovnog suda Kosova, gđe Mejreme Mema, konferencija je nastavila rad diskusijama sudija sva četiri suda o različitim teorijama ustavnog tumačenja, načelu supsidijarnosti i potrebi za tumačenjem zakona i Ustava u duhu Evropske konvencije o ljudskim pravima i sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava.

Na prvoj konferenciji ovog formata, koju je organizovao Ustavni sud Kosova uz podršku Nemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju “IRZ”, tema diskusije i komparativnog tretiranja bili su i razilaženje sudske prakse redovnih sudova, očigledno proizvoljno tumačenje i primena važećeg zakona i konsolidacija domaće sudske prakse u skladu sa odlukama Evropskog suda za ljudska prava.

 Tokom dvodnevne konferencije, sudije sudova najvišeg nivoa Republike Kosovo i Republike Albanije imale su priliku da se izbliza upoznaju i sa najboljim nemačkim praksama u pogledu tumačenja Ustava i kontrole ustavnosti zakona i akata, o kojima je na konferenciji detaljnije govorio bivši sudija Saveznog ustavnog suda Nemačke, prof. dr. Reinhard Gaier.