Studenti pravnih fakulteta u poseti Suda

11.11.2022

Grupa studenata završnih godina pravnih fakulteta sa univerziteta širom zemlje, u pratnji predstavnika Kosovskog instituta pravde (KID), posetila je Ustavni sud.

Studente je na sastanku dočekala predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Gresa Caka – Nimani i Jurisconsult Suda g. Sevdail Kastrati.

Uloga i funkcija Ustavnog suda u državnom sistemu Republike Kosovo, njegov sastav u prvim godinama funkcionisanja sa međunarodnim sudijama i osobljem, izvori ustavnog prava i iscrpljivanje pravnih lekova pre podnošenja zahteva Sudu, bile su samo neke od tema o kojima je predsednica Caka – Nimani diskutovala pred studentima.

Budući pravnici su, u međuvremenu, izrazili svoje interesovanje da se detaljnije informišu o primeni sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava u odlučivanju Suda, o postupku izbora i mandatu ustavnih sudija, kao i o pravu žalbe na odluke Ustavnog suda.