Studenti master studija Pravnog fakulteta Univerziteta „Hasan Prishtina“ posetili su Sud

06.04.2022

Predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa. Gresa Caka-Nimani, primila je na sastanku studente master nivoa Pravnog fakulteta Univerziteta „Hasan Prishtina“ u Prištini, u pratnji univerzitetskog profesora Visar Morina.

Nadležnost Ustavnog suda, mehanizmi ustavne kontrole, izvori prava i načini tumačenja, odnos Ustava zemlje i međunarodnih instrumenata, kao i primena prakse Evropskog suda za ljudska prava u odlučivanju Suda, samo su neke od tema na koje je predsednica Caka-Nimani fokusirala svoje izlaganje studentima.

Studenti su izrazili interesovanje da se detaljnije informišu o uticaju izveštaja Venecijanske komisije na odluke Suda, mandatu sudija i uticaju njihovog izostanka u procesu odlučivanja, postupcima ocenjivanja ustavnih amandmana, kao i o načinu kako funkcioniše mehanizam „Amicus curiae“.