Saopštenje u vezi sa zahtevom poslanika Pokreta Samoopredeljenje

01.05.2020

Ustavni sud Republike Kosovo je u četvrtak, 30. aprila 2020. godine, oko 17:00 časova, primio zahtev koji je podnela Parlamentarna grupa Pokret SAMOOPREDELJENJE!, putem kojeg su zahtevali ocenu ustavnosti Dekreta predsednika Republike Kosovo, br. 24/2020, od 30. aprila 2020. godine.

Osim toga, u podnetom zahtevu, poslanici su zahtevali od Suda i uvođenje privremene mere za obustavu primene predmetnog Dekreta.

Radi hitnog i sveobuhvatnog razmatranja zahteva, pod brojem KO72/20, Sud je juče poslao obaveštajna pisma putem kojih je tražio od svih zainteresovanih strana u ovom slučaju da:

a) Komentare u vezi sa zahtevom za određivanje privremene mere dostave putem službenog emajla Ustavnog suda do danas, 1. maja 2020. godine, u 12:00 časova;
b) Komentare u vezi sa meritumom zahteva, dostave Sudu do 8. maja 2020. godine, u 16:00 časova.

Obaveštenja o registraciji zahteva podnetog od strane poslanika i o dostavi komentara su poslata: predsedniku Kosova; premijeru Kosova; predsednici Skupštine Kosova, sa posebnim zahtevom da se kopija zahteva dostavi svim poslanicima Skupštine; i Ombudsmanu.

Ustavni sud ostaje posvećen da u skladu sa svojim odgovornostima i ustavnom funkcijom, ovaj predmet tretira sa urgencijom i prioritetom.