Saopštenje

01.02.2022

Tokom januara 2022. godine, u Ustavnom sudu:

• održane su 2 plenarne sednice
• održane su 19 veća za razmatranje
• razmatrani/rešeni su 18 zahteva

Na veb stranici Suda objavljene su (2) Presude i (2) Rešenja:

• Br. predmeta: KO 93/21
Podnosilac: Blerta Deliu-Kodra i 12 drugih poslanika Skupštine Republike Kosovo
Presuda

• Br. predmeta: KI 136/20
Podnosilac: Enver Maloku
Rešenje

• Br. predmeta: KI 113/21
Podnosilac: Bukurije Haxhimurati
Presuda

• Br. predmeta: KI 110/21
Podnosilac: Makfire Miftari
Rešenje