Saopštenje

01.09.2021

Tokom avgusta 2021. godine, na veb stranici Suda objavljene su (2) Presude, (18) Rešenja i (3) Odluke:

• Br. predmeta: KI 194/20
Podnosilac: Korab Shasivari
Rešenje

• Br. predmeta: KI 96/20
Podnosilac: Vegim Bllacaku
Rešenje

• Br. predmeta: KI 73/21
Podnosilac: Minire Krasniqi-Zhitia
Rešenje

• Br. predmeta: KI 64/21
Podnosilac: Ali Gjonbalaj
Rešenje

• Br. predmeta: KI 17/20
Podnosilac: Rrahim Ramadani
Rešenje

• Br. predmeta: KI 103/21
Podnosilac: Kompania „Brestige Ice Cream“
Odluka

• Br. predmeta: KI 01/20
Podnosilac: Momir Marinković
Presuda

• Br. predmeta: KI 169/20
Podnosilac: Gjejlane Hoxha
Rešenje

• Br. predmeta: KI 168/20
Podnosilac: Pashk Spaqi
Rešenje

• Br. predmeta: KI 167/20 i KI 170/20
Podnosilac: Tasim Zhuniqi i Nasip Zhuniqi
Rešenje 

• Br. predmeta: KI 66/21
Podnosilac: Korab Imeri
Rešenje

• Br. predmeta: KI 60/21
Podnosilac: Nehale Lila
Odluka

• Br. predmeta: KI 52/21
Podnosilac: Bedrije Rama
Rešenje

• Br. predmeta: KI 15/21
Podnosilac: Bersim Sulja
Rešenje

• Br. predmeta: KI 80/21
Podnosilac: Shefqet Ahmetaj
Rešenje

• Br. predmeta: KI 35/21
Podnosilac: Sulejman Mushoviq
Rešenje

• Br. predmeta: KI 175/19
Podnosilac: Ismajl Zogaj
Presuda

• Br. predmeta: KI 30/21
Podnosilac: Sylhane Sahiti
Rešenje

• Br. predmeta: KI 59/21
Podnosilac: Demokratska Stranka Kosova, ogranak u Ðakovici
Rešenje

• Br. predmeta: KI 25/21
Podnosilac: Ymer Koro kao navodni zastupnik lica K.Lj i K.B
Odluka

• Br. predmeta: KI 14/21
Podnosilac: Shpejtim Hajrizi
Rešenje 

• Br. predmeta: KI 192/20
Podnosilac: Muhamed Aliu
Rešenje

• Br. predmeta: KI 187/20
Podnosilac: Lorik Saliu
Rešenje