Saopštenje

01.04.2021

Tokom marta 2021. godine, u Ustavnom sudu:

• održane su 3 plenarne sednice
• održane su 26 veća za razmatranje
• razmatrani/rešeni su 28 zahteva

Na veb stranici Suda objavljene su (2) Presude, (17) Rešenja i (4) Odluke:

• Br. predmeta: KI 98/19
Podnosilac: Osiguravajuća kompanija “EUROSIG D. D.“
Rešenje

• Br. predmeta: KI 59/20
Podnosilac: Ramadan Sopaj
Rešenje

• Br. predmeta: KI 45/20 i KI 46/20
Podnosilac: Tinka Kurti i Drita Millaku
Presuda 

• Br. predmeta: KI 86/20
Podnosilac: Kompanija „Cosmonte Foods“ d.o.o.
Rešenje

• Br. predmeta: KI 62/20
Podnosilac: Gekos d.0.0.
Rešenje

• Br. predmeta: KI 104/20
Podnosilac: Ejup Koci
Rešenje

• Br. predmeta: KI 13/20
Podnosilac: Hidajet Canziba
Rešenje 

• Br. predmeta: KI 239/19
Podnosilac: Hakif Veliu
Rešenje 

• Br. predmeta: KI 16/20
Podnosilac: Behxhet Salihu
Rešenje

• Br. predmeta: KI 132/19
Podnosilac: Kosova Energetska korporacija (KEK)
Rešenje

• Br. predmeta: KI 60/20
Podnosilac: Savet zajednice islamske religije
Odluka

• Br. predmeta: KI 86/18
Podnosilac: Slavica Đordević
Presuda

• Br. predmeta: KI 29/20
Podnosilac: Gegë Palushaj
Rešenje

• Br. predmeta: KI 138/20
Podnosilac: Sejdi Namani
Odluka

• Br. predmeta: KI 103/20
Podnosilac: Fitore Pacolli i 29 drugih poslanika Skupštine Republike Kosovo
Odluka

• Br. predmeta: KI 106/20
Podnosilac: Kosovska kompanija za distribuciju i snabdevanje električnom energijom “KEDS” D.D.
Rešenje

• Br. predmeta: KI 202/19
Podnosilac: Demir Krasniqi
Rešenje

• Br. predmeta: KI 163/20
Podnosilac: “Inter-Eminex”
Rešenje

• Br. predmeta: KI 116/20
Podnosilac: N.T.Sh. “Edita-S.O.K”
Rešenje

• Br. predmeta: KI 33/20
Podnosilac: Jovan Gužvić
Odluka

• Br. predmeta: KI 213/19
Podnosilac: Atdhe Dema
Rešenje

• Br. predmeta: KI 128/19
Podnosilac: Artan Mala
Rešenje

• Br. predmeta: KI 30/20 i KI 31/20
Podnosilac: Sibin Ristiq
Rešenje