Saopštenje

01.10.2020

Tokom septembra 2020. godine, u Ustavnom sudu:

• održane su 4 plenarne sednice
• održane su 20 veća za razmatranje
• razmatrani/rešeni su 13 zahteva

Na veb stranici Suda objavljene su (1) Presuda i (5) Rešenja:

• Broj predmeta: KI 119/19
Podnosilac: Kosovska agencija za privatizaciju (KAP)
Rešenje

• Broj predmeta: KI 226/19
Podnosilac: Hysri Peçani
Rešenje

• Broj predmeta: KI 137/19
Podnosilac: Arlind Morina
Rešenje

• Broj predmeta: KI 69/19
Podnosilac: Nazim Kolukaj
Rešenje

• Broj predmeta: KI 76/20
Podnosilac: Kujtim Zarari
Rešenje 

• Broj predmeta: KI 27/20
Podnosilac: Lëvizja Vetëvendosje!
Presuda