Saopštenje

03.08.2020

Tokom jula 2020. godine, u Ustavnom sudu:

• održane su 5 plenarne sednice
• održane su 32 veća za razmatranje
• razmatrani/rešeni su 32 zahteva

Na veb stranici Suda objavljene su (2) Presude, (11) Rešenja i (1) Odluka:

• Br. predmeta: KI 60/19
Podnosilac: Srđan Stolić
Rešenje

• Br. predmeta: KI 179/18
Podnosilac: Belgjyzar Latifi
Rešenje

• Br. predmeta: KI 93/19
Podnosilac: Valton Karaxhiu
Odluka

• Br. predmeta: KI 176/19
Podnosilac: Liri Bibaj
Rešenje

• Br. predmeta: KI 158/19
Podnosilac: Fatos Dervishaj
Rešenje 

• Br. predmeta: KI 36/20
Podnosilac: Limak Kosovo International Airport SH.A., “Adem Jashari”
Rešenje 

• Br. predmeta: KI 07/20
Podnosilac: Arben Shala
Rešenje 

• Br. predmeta: KI 163/18
Podnosilac: Kujtim Lleshi
Rešenje

• Br. predmeta: KI 77/19
Podnosilac: Musa Islami
Rešenje 

• Br. predmeta: KI 38/19
Podnosilac: Avdi Mujaj
Presuda

• Br. predmeta: KI 163/19
Podnosilac: Hamid Kryeziu
Rešenje

• Br. predmeta: KI 133/19
Podnosilac: Nysret Tafili
Rešenje

• Br. predmeta: KO 219/19
Podnosilac: Ombudsman
Presuda

• Br. predmeta: KO 203/19
Podnosilac: Ombudsman
Presuda